Το δικό μου Δώρο: Η αξία της ηθικής, της ηγεσίας και της καινοτομίας.

Humane, η startup που βάζει το design στην υπηρεσία του ανθρώπου