Υποτροφίες Προγραμματισμού για ΑμεΑ

Humane, η startup που βάζει το design στην υπηρεσία του ανθρώπου