Μπορεί να δει όνειρα ένας τυφλός;

Humane, η startup που βάζει το design στην υπηρεσία του ανθρώπου