Παγκόσμια Ημέρα και για τις «Αόρατες αναπηρίες»

Humane, η startup που βάζει το design στην υπηρεσία του ανθρώπου