Στο ‘’Be Humane’’ Party λίγο πριν την εκπνοή του 2017!

Humane, η startup που βάζει το design στην υπηρεσία του ανθρώπου