ΕΙΤ HEALTH 2017 | Scholarship Award 1K

Humane, η startup που βάζει το design στην υπηρεσία του ανθρώπου